“Change happens by starting a dialogue
with people who are doing something
which you believe isn’t right.”
- vrij naar Jane Goodall -

Beste bezoeker,

De afgelopen jaren hebben vrijwilligers in diverse samenstellingen onder de naam ‘Den Haag in Dialoog’ in de eerste week van november de Week van de Dialoog georganiseerd. Dit initiatief was verbonden aan de landelijke Week van de Dialoog welke gecoördineerd wordt door Stichting Nederland in Dialoog. De doelstelling is altijd geweest om mensen van diverse achtergrond met elkaar in gesprek te brengen.

Mede door deze Week en dankzij de inzet van diverse organisaties en vrijwilligers is de bekendheid van de dialoog in Den Haag de afgelopen jaren gegroeid. We zien dat de dialoog door het jaar heen op een toenemend aantal momenten en situaties wordt toegepast. Dat doet ons goed want daar was het om te doen.

Tegelijkertijd ervaren wij dat de opzet van de Week van de Dialoog in de vorm die het heeft gehad niet meer effectief is om dialogen in Den Haag te organiseren. Die vorm was met name gericht op het trainen en aanbieden van dialoogbegeleiders en in mindere mate op de vraag rondom toepassing van de dialoog.

Om deze reden hebben we besloten het organiseren van de Week van de Dialoog in Den Haag in die vorm los te laten. Daarmee is er ook voor gekozen de naam ‘Den Haag in Dialoog’ los te laten. Stichting Nederland in Dialoog is van ons besluit op de hoogte gebracht. Andere, nieuwe vormen van samenwerking worden echter niet uitgesloten.

De intentie om ons in te zetten voor dialoog blijft onverminderd. We verwachten hiermee in een nieuwe vorm en vanuit een informeel samenwerkingsverband verder te gaan. Hierover hopen we u binnen afzienbare termijn te berichten. Mocht u voor die tijd vragen hebben dan kunt u deze mailen naar info@denhaagindialoog.nl of contact opnemen met één van de leden van het kernteam (zie onder).

Via deze weg willen we iedereen bedanken die zich met ons de afgelopen zes jaren heeft ingezet voor ‘Den Haag in Dialoog’ en de Week van de Dialoog. En we kijken uit naar een volgende stap om de dialoog in Den Haag verder tot ontwikkeling te brengen.

Vriendelijke groet,

Het “kernteam” van ‘Den Haag in Dialoog’:

      Michiel Steffelaar (coördinator – 06 24 51 73 84)
      Adriaan Kodde, Hannah van den Bosch, Jan Lelie, Johan Olie, Marc Verheij, Wendy Meijer